Half-periode precessiecyclus van moesson-intensiteit, de Congo Air Boundary, en geografische variatie in de postglaciale klimaatgeschiedenis van Afrika

Date
January 2018 to December 2023
Keywords
climate change
paleoclimatology
paleolimnology
sediments

Documentatie van de geografische variatie in vroegere klimaatpatronen is cruciaal voor inzicht in de manier waarop externe klimaatdrijvers zoals variatie in inkomende zonnestraling of de huidige antropogene toename van broeikasgassen worden vertaald in regionale klimaatverandering. In tegenstelling tot gematigde en boreale streken van het noordelijk halfrond, zijn klimaatarchieven van equatoriale gebieden schaars, in het bijzonder van gebieden met bimodale seizoenaliteit in neerslag tengevolge de jaarlijkse noord-zuid migratie van de Intertropische Convergentiezone over de evenaar. Nieuwe data tonen aan dat de zone van tropisch Afrika gesitueerd ten oosten van de Congo Air Boundary (CAB) opeenvolgende droge en natte periodes heeft gekend met periodiciteit van ~11,500 jaar, dus tweemaal de precessie-gedreven frequentie typisch voor (sub-)tropische moessongebieden ten noorden en zuiden van de evenaar.

Dit project heeft als doel om het gebied van Oost-Afrika af te bakenen dat aan dit karakteristiek 'equatoriaal' patroon van lange-termijn klimaatvariatie is onderhevig geweest, en dus een eerder beperkte invloed heeft ondervonden van de geschiedenis van ijskapvorming over het noordelijk halfrond. Dit zal informatie verschaffen over lange-termijn trends in de geografische locatie van de CAB, en dus in de relatieve sterkte van moessondynamieken over de Atlantische en Indische Oceaan tijdens kritische tijdsvensters in de afgelopen 20.000 jaar. Dit inzicht is cruciaal voor ontwikkeling van klimaatmodellen die kunnen voorspellen of Oost-Afrika zich moet voorbereiden op hogere neerslag dan wel grotere droogte in de komende eeuw.